Op zoek naar Couple?

Couple  
couple vertaling Engels-Nederlands inclusief voorbeelden.
I couple you couple we couple. ik paar jij paart wij paren meer vervoegingen van paren. couple, married people eigenn. to hook, to couple, to hang, to secure ww. I couple you couple we couple. ik haak jij haakt wij haken meer vervoegingen van haken.
gwo kurs
Gratis woordenboek Van Dale.
1 c ou ple zelfstandig naamwoord 1 koppel, paar, span: a couple of a twee; b informeel een paar, een stuk of twee niet meer dan drie 2 echtpaar, stel: a married couple een getrouwd stel, een echtpaar 2 c ou ple onovergankelijk werkwoord 1 paren vormen 2 paren, geslachtsgemeenschap hebben 3 c ou ple overgankelijk werkwoord 1 aaneenkoppelen, verbinden, aanhaken: couple up aan elkaar koppelen 2 met elkaar in verband brengen, gepaard laten gaan.
google adwords
en couple Vertaling naar Nederlands voorbeelden Frans Reverso Context.
Oui, nous sommes officiellement, publiquement, scandaleusement en couple. Ja, we zijn officieel, openbaar en schokkend, een stel." Surtout que nous avons été en couple. Zeker als die al een relatie hadden. Je suppose que Sam et toi êtes en couple.
SEA specialist
couple Nederlandse vertaling bab.la Engels-Nederlands woordenboek.
A couple can thus be legally divorced in one Member State while at the same time being regarded as married in another. Een echtpaar kan zodoende in de ene lidstaat wettelijk gescheiden zijn terwijl het in een ander land als getrouwd wordt beschouwd. couple ook: pair, pillion, duo, twosome. EN to couple.
être en couple Vertaling naar Nederlands voorbeelden Frans Reverso Context.
C'est' ton devoir d être en couple avec Felton. Het is je plicht om met Felton te paren." Et je veux pas être en couple en ce moment. En ik wil op dit moment geen relatie." On n'a' pas admis être en couple.
couple Vertaling Engels-Nederlands.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: couple DE couple ES couple FR. Definities in het Engels: couple 25x. Vertalingen couple ENNL. 1 two; a few: Can I borrow a couple of chairs?
Traduction couple néerlandais Dictionnaire français-néerlandais Reverso.
Utilisez le dictionnaire Français-Néerlandais de Reverso pour traduire couple et beaucoup dautres mots. Vous pouvez compléter la traduction de couple proposée par le dictionnaire Français-Néerlandais en consultant dautres dictionnaires spécialisés dans la traduction des mots et des expressions: Wikipedia, Lexilogos, Oxford, Cambridge, Chambers Harrap, Wordreference, Collins, Merriam-Webster.
couple Vertaling Frans-Nederlands.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: couple DE couple EN couple ES. Definities in het Frans: Couple 16x. Vertalingen couple FRNL. 1 deux personnes qui vivent ensemble paar.

Contacteer ons

livraison
Mariés
Vacances
Blanc
meubels
Couple
Que
Idées
Sellier